POSLANIE

Účelom DVS pri SAV je podporovať a aktivizovať svojich členov pri tvorbe vedeckých a odborných prác interdisciplinárneho charakteru v oblasti dopravy v reakcii spoločnosti  na meniace sa ekonomické, ekologické, sociálno-spoločenské, kultúrne a etické dimenzie trvalej udržateľnosti rozvoja a s nimi spojené aplikácie získaných informácií, poznatkov a znalostí pri vznikajúcej informačnej a znalostnej ekonomike spoločnosti. Pracovať a vyjadrovať sa k dopravnej politike štátu v nadväznosti na dopravnú politiku EÚ pracovať na dopravných a ďalších s tým súvisiacich stratégiách  pre trvalo udržateľný rozvoj pri vznikajúcej informačnej a znalostnej ekonomike spoločnosti, vývojových programoch a praktických  otázok hospodársktva. Podielať sa na výskume a vzdelávaní.


             CERTIFIKÁTY

             HISTÓRIA

             ČLENOVIA
Copyright © 2014 by Dopravno – vedecká spoločnosť

                                                                                  FINANCOVANIE, ÚČTOVNÉ UZÁVIERKY, GRANTY[Zápis z plenárneho zasadnutia spoločnosti č.1 (1,3 MB)]
[Zápis z plenárneho zasadnutia spoločnosti č.2 (2,3 MB)]

              STANOVY
[Stanovy DVS (2,5 MB)]
[Osvedčenie DVS (313 kB)]
[Členstvo DVS (458 KB)]